Cover Image

Unimeter vattenhaltsmätare för spannmål, hö och strå

Vi tillverkar Unimeter vattenhaltsmätare för professionellt bruk.

Våra mätare är effektiva och lätta att använda. Mättekniken utvecklades ursprungligen för att mäta spannmål men används nuför­tiden även för att mäta hö, ensilage och halm.

Resultaten är pålitliga och noggranna. Vi har i över 50 år gjort omfattande forskning och har över 200 mätkurvor för olika spannmålssorter på vår databas. Vår know-how och erfarenhet ger oss möjligheten att pålitligt mäta vattenhalten i olika korn och frön.

Alla våra Unimeter vattenhaltsmätare har två års garanti. 

 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi