Cover Image

Unimeter Digital vattenhaltsmätare för spannmål

Unimätarens spannmålsskalor är uppgjorda så, att de så väl som möjligt gäller för de vanliga standardspannmålen.
Spannmålens egenskaper kan variera, beroende på t.ex. avvikande växtförhållanden eller nya arter.

Vi rekommenderar att alltid i början av tröskperioden kontrollerar, att mätarens utslag för ifrågavarande spannmålsslag motsvarar värden för ungsproven från spannmålsmottagningen.

Tag alltid flere prov och använd medelvärdet som resultat.

Vattenhalten i hö varierar ofta mycket: på ett högt och torrt ställe är höet mycket torrare än vid ett fuktigt dike eller en plats dit torkande vindar och sol inte når. För att få ett så pålitligt mätresultat som möjligt är det viktigt att du mäter prov från olika delar av åkern.

 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi