Cover Image

Unimeter Hay vattenhaltsmätare för hö, strå och silage

Product image
Unimeter Hay mäter vattenhalten i balat torrt ho, i halm,(halm av vete och korn), i hösilage och ensilage. Torrsubstanshalten fås genom att fuktighetsprocenten minskas från talet 100. Om fukthalten ar t.ex. 30 %, ar torrsubstanshalten 70 %.
 
Mätningen baserar sig pa mätning av växelströmsmotståndet (kapacitansen) ifrågavarande material. Mätarens mätområde ligger mellan 10 och 73 %.
 
Automatisk kompensering av temperaturskillnaderna mellan mätaren och sampel/bal
Uträkning av medelvärdet för 2 - 99 mätresultat
Lätt att kalibrera så att mätaren visar vattenhalten, som erhållits med ugnsprov.
Tätheten för balar skall ligga mellan 80 kg/m3 - 330 kg/m3
Sondens längd 50 cm
Vikt 325 g
Två års garanti
Product image
 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi